RCEES OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 52 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
成组毒理学分析仪在污染物识别与毒性测试中的应用 期刊论文
分析测试学报, 2022, 卷号: 41, 期号: 9, 页码: 1279-1285
Authors:  杨晓溪;  李姿慷;  郭云鹤;  刘艳娜;  王易;  聂童;  周群芳;  史建波;  曲广波;  江桂斌
View  |  Adobe PDF(5674Kb)  |  Favorite  |  
全氟和多氟烷基类化合物(PFASs)的环境转化与分类管控 期刊论文
环境科学研究, 2022, 卷号: 35, 期号: 9, 页码: 2047-2057
Authors:  宋博宇;  郑哲;  吕继涛;  黎娟;  王亚韡
View  |  Adobe PDF(3243Kb)  |  Favorite  |  
Nano-Tracing: Recent Progress in Sourcing Tracing Technology of Nanoparticles 期刊论文
ACTA CHIMICA SINICA, 2022, 卷号: 80, 期号: 5, 页码: 652-658
Authors:  Yang Xuezhi;  Lu Dawei;  Wang Weichao;  Yang Hang;  Liu Qian;  Jiang Guibin
View  |  Adobe PDF(2434Kb)  |  Favorite  |  
辨微识源:纳米颗粒物溯源技术的新进展 期刊论文
化学学报, 2022, 卷号: 80, 期号: 5, 页码: 652-658
Authors:  杨学志;  陆达伟;  王伟超;  杨航;  刘倩;  江桂斌
View  |  Adobe PDF(2434Kb)  |  Favorite  |  
无权访问的条目 学位论文
Authors:  刘艳娜
Adobe PDF(6267Kb)  |  Favorite  |  
大气颗粒物重金属形态分析 期刊论文
化学进展, 2021, 卷号: 33, 期号: 09, 页码: 1627-1647
Authors:  何安恩;  解姣姣;  苑春刚
View  |  Adobe PDF(1946Kb)  |  Favorite  |  
无权访问的条目 学位论文
Authors:  姚林林
Adobe PDF(3899Kb)  |  Favorite  |  
无权访问的条目 学位论文
Authors:  常嘉敏
Adobe PDF(4809Kb)  |  Favorite  |  
无权访问的条目 学位论文
Authors:  杨学志
Adobe PDF(7137Kb)  |  Favorite  |  
无权访问的条目 学位论文
Authors:  杨璐
Adobe PDF(5542Kb)  |  Favorite  |