RCEES OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 470 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Thermal desorption bridged the gap between dielectric barrier discharge ionization and dried plasma spot samples for sensitive and rapid detection of fentanyl analogs in mass spectrometry 期刊论文
ANALYST, 2022, 卷号: 147, 期号: 19, 页码: 4187-4196
Authors:  Li, Dongmei;  Li, Zehua;  Xu, Bin;  Chen, Jia;  Xue, Jinjuan;  Hu, Shundi;  Wen, Luhong;  Guo, Lei;  Xie, Jianwei;  Jiang, Guibin
View  |  Adobe PDF(5876Kb)  |  Favorite  |  
Cyano Substituent on the Olefin Linkage: Promoting Rather than Inhibiting the Performance of Covalent Organic Frameworks 期刊论文
ACS CATALYSIS, 2022, 卷号: 12, 期号: 17, 页码: 10718-10726
Authors:  Yang, Yongliang;  Luo, Na;  Lin, Shiyun;  Yao, Huan;  Cai, Yaqi
View  |  Adobe PDF(4448Kb)  |  Favorite  |  
A single-cell survey unveils cellular heterogeneity and sensitive responses in mouse cortices induced by oral exposure to triphenyl phosphate 期刊论文
ARCHIVES OF TOXICOLOGY, 2022, 卷号: 96, 期号: 9, 页码: 2545-2557
Authors:  Ji, Di;  Yu, Yuejin;  Zhu, Qicheng;  Li, Xianjie;  Zhong, Xiali;  Zhang, Zhuyi;  Ke, Weijian;  Niu, Congying;  Wang, Can;  Wu, Jingwei;  Chen, Da;  Song, Maoyong;  Wei, Yanhong
View  |  Adobe PDF(5463Kb)  |  Favorite  |  
Distribution of microplastics in benthic sediments of Qinghai Lake on the Tibetan Plateau, China 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 卷号: 835, 期号: 0, 页码: 155434
Authors:  Jiang, Ning;  Luo, Wei;  Zhao, Pin;  Ga, Bila;  Jia, Junmei;  Giesy, John P.
View  |  Adobe PDF(3870Kb)  |  Favorite  |  
Assessment of perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS)-related compounds degradation potential: Computational and experimental approaches 期刊论文
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2022, 卷号: 436, 期号: 0, 页码: 129240
Authors:  Zhong, Huifang;  Liu, Wencheng;  Li, Ningqi;  Ma, Donghui;  Zhao, Chunyan;  Li, Juan;  Wang, Yawei;  Jiang, Guibin
View  |  Adobe PDF(3197Kb)  |  Favorite  |  
Biotransformation of graphene oxide within lung fluids could intensify its synergistic biotoxicity effect with cadmium by inhibiting cellular efflux of cadmium 期刊论文
ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 卷号: 306, 期号: 0, 页码: 119421
Authors:  Zhu, Jianqiang;  Liu, Leyi;  Ma, Juan;  Fu, Qingfeng;  Zheng, Zhiwen;  Du, E.;  Xu, Yong;  Zhang, Zhihong
View  |  Adobe PDF(12891Kb)  |  Favorite  |  
Inflammation and accompanied disrupted hematopoiesis in adult mouse induced by rare earth element nanoparticles 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 卷号: 831, 期号: 0, 页码: 155416
Authors:  Gao, Jie;  Wang, Shunhao;  Tang, Gang;  Wang, Ziniu;  Wang, Yuanyuan;  Wu, Qi;  Yang, Xiaoxi;  Liu, Yanna;  Hu, Ligang;  He, Bin;  Qu, Guangbo;  Jiang, Guibin
View  |  Adobe PDF(2866Kb)  |  Favorite  |  
Chemical Nature of Metals and Metal-Based Materials in Inactivation of Viruses 期刊论文
NANOMATERIALS, 2022, 卷号: 12, 期号: 14, 页码: 2345
Authors:  Tian, Haozhong;  He, Bin;  Yin, Yongguang;  Liu, Lihong;  Shi, Jianbo;  Hu, Ligang;  Jiang, Guibin
View  |  Adobe PDF(53643Kb)  |  Favorite  |  
Gut microbiota of Anabas testudineus (Bloch, 1792) in the e-waste dismantling region: In situ status and relationship with internal metal burden 期刊论文
AQUATIC TOXICOLOGY, 2022, 卷号: 248, 期号: 0, 页码: 106171
Authors:  Zhang, Wanglong;  Li, Tengzhou;  Li, Yufeng;  Ma, Yongchao;  Xie, Heidi Qunhui;  Zou, Xianghui;  Wu, Jiameng;  Li, Yunping;  Wang, Renjun;  Zhao, Bin
View  |  Adobe PDF(4077Kb)  |  Favorite  |  
分子印迹固相萃取技术及其在环境中多环芳烃测定中的应用进展 期刊论文
环境化学, 2022, 卷号: 41, 期号: 5, 页码: 1522-1529
Authors:  熊满艳;  王巧环;  王俊杰
View  |  Adobe PDF(3031Kb)  |  Favorite  |