RCEES OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 26 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Study on household micro-mesh anerobic digester followed by vegetable garden fertilization for resources oriented sanitation of toilet and kitchen 期刊论文
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2023, 卷号: 384, 页码: 135344-1-9
Authors:  Zhu, Shikun;  Shi, Yunpeng;  Shu, Shangyi;  Li, Ao;  Fan, Bin
View  |  Adobe PDF(4254Kb)  |  Favorite  |  
Microbial fingerprints of methanation in a hybrid electric-biological anaerobic digestion 期刊论文
WATER RESEARCH, 2022, 卷号: 226, 页码: 119270-1-15
Authors:  Wang, Bo;  Liu, Wenzong;  Liang, Bin;  Jiang, Jiandong;  Wang, Aijie
View  |  Adobe PDF(8081Kb)  |  Favorite  |  
Improving two-stage thermophilic-mesophilic anaerobic co-digestion of swine manure and rice straw by digestate recirculation 期刊论文
CHEMOSPHERE, 2021, 卷号: 274, 页码: -
Authors:  Chen, Hong;  Zhang, Wenzhe;  Wu, Jun;  Chen, Xiangyu;  Liu, Rongzhan;  Han, Yunping;  Xiao, Benyi;  Yu, Zhi;  Peng, Yinglin
View  |  Adobe PDF(1600Kb)  |  Favorite  |  
Microbial electrolysis cells (MEC) accelerated methane production from the enhanced hydrolysis and acidogenesis of raw waste activated sludge 期刊论文
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2021, 卷号: 413, 页码: -
Authors:  Wang, Xue-Ting;  Zhao, Lei;  Chen, Chuan;  Chen, Ke-Yang;  Yang, Han;  Xu, Xi-Jun;  Zhou, Xu;  Liu, Wen-Zong;  Xing, De-Feng;  Ren, Nan-Qi;  Lee, Duu-Jong
View  |  Adobe PDF(5315Kb)  |  Favorite  |  
Alkaline environments benefit microbial K-strategists to efficiently utilize protein substrate and promote valorization of protein waste into short-chain fatty acids 期刊论文
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2021, 卷号: 404, 页码: -
Authors:  Wang, Xu;  Zhang, Ya;  Li, Yanbo;  Luo, Yu-Li;  Pan, Yi-Rong;  Liu, Junxin;  Butler, David
View  |  Adobe PDF(3147Kb)  |  Favorite  |  
Effect of proton pump inhibitor on microbial community, function, and kinetics in anaerobic digestion with ammonia stress 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2021, 卷号: 319, 页码: -
Authors:  Yu, Dawei;  Zhang, Qingqing;  De Jaegher, Bram;  Liu, Jibao;  Sui, Qianwen;  Zheng, Xiang;  Wei, Yuansong
View  |  Adobe PDF(6140Kb)  |  Favorite  |  
Biohythane production and microbial characteristics of two alternating mesophilic and thermophilic two-stage anaerobic co-digesters fed with rice straw and pig manure 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2021, 卷号: 320, 页码: -
Authors:  Chen, Hong;  Huang, Rong;  Wu, Jun;  Zhang, Wenzhe;  Han, Yunping;  Xiao, Benyi;  Wang, Dongbo;  Zhou, Yaoyu;  Liu, Bing;  Yu, Guanlong
View  |  Adobe PDF(933Kb)  |  Favorite  |  
Combined pollution of arsenic and Polymyxin B enhanced arsenic toxicity and enriched ARG abundance in soil and earthworm gut microbiotas 期刊论文
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2021, 卷号: 109, 期号: 0, 页码: 170-181
Authors:  Li, Lyu;  Zhu, Dong;  Yi, Xingyun;  Su, Jianqiang;  Duan, Guilan;  Tang, Xianjin;  Zhu, Yongguan
View  |  Adobe PDF(3242Kb)  |  Favorite  |  
Effects of low- and high-temperature thermal-alkaline pretreatments on anaerobic digestion of waste activated sludge 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2021, 卷号: 337, 页码: -
Authors:  Zheng, Tianlong;  Zhang, Ke;  Chen, Xiangyu;  Ma, Yingqun;  Xiao, Benyi;  Liu, Junxin
View  |  Adobe PDF(950Kb)  |  Favorite  |  
Effect of zero-valent iron combined with carbon-based materials on the mitigation of ammonia inhibition during anaerobic digestion 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2020, 卷号: 311, 页码: 1-10
Authors:  Liu, Jibao;  Zheng, Jiaxi;  Niu, Yutong;  Zuo, Zhuang;  Zhang, Junya;  Wei, Yuansong
View  |  Adobe PDF(2236Kb)  |  Favorite  |