RCEES OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 322 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Synthesis of guanidinophosphazene superbase for the facile preparation of high molecular weight polysiloxane under mild conditions 期刊论文
POLYMER CHEMISTRY, 2023, 卷号: 14, 期号: 2, 页码: 1-11
Authors:  Duan, Wensheng;  Li, Zhongwei;  Yang, Zhizhou;  He, Fuyan;  Chen, Shisen;  Qiao, Congde;  Yao, Jinshui;  Zhang, Changbin;  Zhao, Hui;  Li, Mei;  Yang, Guihua
View  |  Adobe PDF(2162Kb)  |  Favorite  |  
Smog Chamber Study on the Role of NOx in SOA and O-3 Formation from Aromatic Hydrocarbons 期刊论文
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 期号: 0, 页码: 1-10
Authors:  Chen, Tianzeng;  Zhang, Peng;  Ma, Qingxin;  Chu, Biwu;  Liu, Jun;  Ge, Yanli;  He, Hong
View  |  Adobe PDF(5393Kb)  |  Favorite  |  
Isolation of LC-OCD-quantified biopolymers from surface water: Significant differences between real biopolymers and model biopolymers 期刊论文
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2022, 卷号: 658, 期号: 0, 页码: 120714
Authors:  Tominaga, Kanta;  Nagai, Rina;  Hafuka, Akira;  Yu, Wenzheng;  Kimura, Katsuki
View  |  Adobe PDF(2552Kb)  |  Favorite  |  
Application of a ready-to-use cell sensor for dioxins and dioxin-like compounds screening in foodstuffs 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 卷号: 838, 期号: 0, 页码: 156227
Authors:  Zhang, Songyan;  Zhang, Hang;  Chen, Yangsheng;  Yang, Haoyi;  Qu, Junle;  Xu, Li;  Zheng, Liping;  Xie, Qunhui;  Jiang, Yousheng;  Zhang, Jianqing;  Bi, Wenchuan;  Zhang, Jian;  Zhao, Bin
View  |  Adobe PDF(1129Kb)  |  Favorite  |  
Stabilization of nano zero-valent iron by electrospun composite mat with good catalysis and recyclability 期刊论文
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2022, 卷号: 363, 期号: 0, 页码: 132459
Authors:  Xu, Yan;  Guo, Qi;  Li, Yuan;  Qin, Linjun;  Zhang, Kegang;  Liu, Guorui;  Yuan, Chun-Gang
View  |  Adobe PDF(8077Kb)  |  Favorite  |  
Sensitive determination of metalloprotein in salt-rich matrices by size exclusion chromatography coupled with inductively coupled plasma-mass spectrometry 期刊论文
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2022, 卷号: 1677, 期号: 0, 页码: 463303
Authors:  Tang, Yinyin;  Liu, Lihong;  Nong, Qiying;  Guo, Hua;  Zhou, Qinfei;  Wang, Dingyi;  Yin, Yongguang;  Shi, Jianbo;  He, Bin;  Hu, Ligang;  Jiang, Guibin
View  |  Adobe PDF(1458Kb)  |  Favorite  |  
Porous covalent organic frameworks-improved solid phase microextraction ambient mass spectrometry for ultrasensitive analysis of tetrabromobisphenol-A analogs 期刊论文
CHINESE CHEMICAL LETTERS, 2022, 卷号: 33, 期号: 8, 页码: 3849-3852
Authors:  Gao, Wei;  Li, Min;  Fa, Yun;  Zhao, Zongshan;  Cai, Yaqi;  Liang, Xiangfeng;  Yu, Yongliang;  Jiang, Guibin
View  |  Adobe PDF(790Kb)  |  Favorite  |  
A short review of human exposure to antibiotics based on urinary biomonitoring 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 卷号: 830, 期号: 0, 页码: 154775
Authors:  Hu, Yu;  Zhu, Qingqing;  Wang, Yawei;  Liao, Chunyang;  Jiang, Guibin
View  |  Adobe PDF(726Kb)  |  Favorite  |  
Preparation and evaluation of a high performance Ti3C2Tx-MXene membrane for drinking water treatment 期刊论文
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2022, 卷号: 654, 期号: 0, 页码: 120469
Authors:  Liu, Xun;  Graham, Nigel;  Yu, Wenzheng;  Shi, Yingxian;  Sun, Kening;  Liu, Ting
View  |  Adobe PDF(6582Kb)  |  Favorite  |  
A surface control strategy of CeO2 nanocrystals for enhancing adsorption removal of Congo red 期刊论文
COLLOID AND INTERFACE SCIENCE COMMUNICATIONS, 2022, 卷号: 49, 期号: 0, 页码: 100631
Authors:  Rao, Richuan;  Jin, Peng;  Huang, Yaohua;  Hu, Chunming;  Dong, Xiongzi;  Tang, Yongqiang;  Wang, Fangkuo;  Luo, Fabao;  Fang, Song
View  |  Adobe PDF(2494Kb)  |  Favorite  |