RCEES OpenIR

Browse/Search Results:  1-6 of 6 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
高寒地区根瘤菌拌种对禾/豆混播土壤微生物群落的影响 期刊论文
生物技术通报, 2022, 卷号: 38, 期号: 10, 页码: 204-215
Authors:  颜珲璘;  芦光新;  邓晔;  顾松松;  颜程良;  马坤;  赵阳安;  张海娟;  王英成;  周学丽;  窦声云
View  |  Adobe PDF(4460Kb)  |  Favorite  |  
Application of Organic Fertilizer Changes the Rhizosphere Microbial Communities of a Gramineous Grass on Qinghai-Tibet Plateau 期刊论文
MICROORGANISMS, 2022, 卷号: 10, 期号: 6, 页码: 1148
Authors:  Ma, Kun;  Wang, Yingcheng;  Jin, Xin;  Zhao, Yangan;  Yan, Huilin;  Zhang, Haijuan;  Zhou, Xueli;  Lu, Guangxin;  Deng, Ye
View  |  Adobe PDF(11300Kb)  |  Favorite  |  
根瘤菌拌种对两种苜蓿生长及根际微生物多样性的影响 期刊论文
草地学报, 2022, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 370-378
Authors:  赵阳安;  芦光新;  邓晔;  王英成;  马坤;  颜珲璘;  张海娟;  周学丽;  窦声云
View  |  Adobe PDF(6376Kb)  |  Favorite  |  
有机肥对垂穗披碱草根际微生物及土壤理化性质的影响 期刊论文
草地学报, 2022, 卷号: 30, 期号: 3, 页码: 594-602
Authors:  马坤;  芦光新;  邓晔;  颜珲璘;  王英成;  赵阳安;  张海娟;  周学丽;  窦声云
View  |  Adobe PDF(16434Kb)  |  Favorite  |  
冬小麦免耕覆盖与生物有机肥施用对土壤细菌群落的影响 期刊论文
生态学报, 2020, 卷号: 40, 期号: 19, 页码: 7030-7043
Authors:  王小玲;  马琨;  伏云珍;  安嫄嫄;  汪志琴
View  |  Adobe PDF(2307Kb)  |  Favorite  |  
免耕覆盖及有机肥施用对土壤真菌群落组成及多样性的影响 期刊论文
应用生态学报, 2020, 卷号: 31, 期号: 03, 页码: 890-898
Authors:  王小玲;  马琨;  伏云珍;  汪志琴;  安嫄嫄
View  |  Adobe PDF(681Kb)  |  Favorite  |